مصاحبه رادیویی در مورد ویزا کار و ویزا خرید بیزینس کشور آمریکا


بازدیدکنندگان : 372

مصاحبه رادیویی در مورد ویزا کار و ویزا خرید بیزینس کشور آمریکا

✅مصاحبه رادیو SBC استرالیا درمورد ویزای کار و خرید بیزینس در آمریکا
🔹 ویزای اختصاصی ۲ ساله کار

Download