درباره ما


 درباره سازمان مهاجرتی R&K

سازمان مهاجرتی و وکلای ما در دفتر سیدنی زیر نظر وکلای رجیستر شده مارای استرالیا ودرنیوزلند و کانادا زیر نظر وکلای رجیستر شده نیوزلند و کانادا می باشند .  سازمان مارا که تنها سازمان دولتی و رسمی در استرالیا می باشد که تمامی وکلایی که در امور و مشاوره مهاجرت به کشور استرالیا فعال میباشند حتما باید عضو این سازمان باشند
این سازمان به همه متقاضیان مهاجرت به کشور استرالیا هشدار می دهد
که حتما قبل از هرگونه اقدامی از صحت و عضویت مشاور خود در این سازمان مطمئن شوند تا گرفتار آدم های غیر متخصص و غیر مسولیت نیفتند که شامل ضررهای مادی و معنوی زیادی متجمل می شوند
ریسک کمک گرفتن از کسی که به ثبت نرسیده است
اگر می‌خواهید از یک نمایندگی مهاجرت در استرالیا استفاده کنید که به درخواست ویزای شما کمک کند، مطمئن شوید که یک نمایندگی ثبت شده باشد. این کار از شما محافظت می‌کند
اگر کسی که نماینده مهاجرت ثبت شده نیست کمک مهاجرتی به کسی در استرالیا بدهد مرتکب یک تخلف جدی شده است. مجازات این کار می‌تواند تا 10 سال زندان باشد
نمایندگی رسمی از تنها بانک و موسسه مالی مورد تایید اتحادیه اروپا، آرتون کپیتال، و تیمی باتجربه از متخصصین و وکلا، اقامت اتحادیه اروپا از طریق سرمایه گذاری ویا خرید ملک دراروپا وشهروندی و پاسپورت