اقامت نیوزلند از طریق تخصص


(SMC) مراحل مهاجرت به نیوزلند با ویزای نیروی متخصص داشتن حداقلهای مورد نیاز از لحاظ سطح زبان انگلیسی و ... می باشد .

اقامت نیوزلند از طریق تخصص

(SMC) مراحل مهاجرت به نیوزلند با ویزای نیروی متخصص

  • داشتن حداقلهای مورد نیاز از لحاظ سطح زبان انگلیسی ، سلامتی  ، عدم سو پیشینه و سابقه کار
  • متقاضی باید دارای مدرک آیلتس با نمره کلی 6.5 و یا بالاترباشید
  • متقاضی باید دارای  سابقه کار مرتبط با مشاغل مورد نیاز در نیوزلند یا پیشنهاد کار از نیوزلند باشید
  • جهت دریافت ویزای نیوزلند از طریق تخصص نیاز دارید که حداقل 100 امتیاز از جدول امتیازات مهاجرت به نیوزلند دریافت نمائید . کسانی که 
  • زیر 100 امتیاز داشته باشند در خواست آنها رد شده و افراد بالای 100 امتیاز تا زیر 180 امتیاز که دارای آفر کار نیستند درپول باقی می مانند 
  • متقاضیان با  180 امتیاز دعوتنامه دریافت خواهند کرد.
  • هر 2 هفته یک بار بر اساس یک سیستم ردیف بندی درخواست کنندگان ، امکان دارد از پول انتخاب بشوند
  • پس از انتخاب از پول باید بقیه مراحل را برای اخذ ویزای نیوزلند را از طریق مهارت ادامه دهند تا بتوانند ویزای نیوزلند را دریافت نمایند 

 

جدول امتیازات ویزای نیوزلند از طریق مهارت :

 

- سن (از 5 تا 30 امتیاز):
     - 20 تا 39 سال: 30 امتیاز
     - 40 تا 44 سال: 20 امتیاز
     - 45 تا 49 سال: 10 امتیاز
     - 50 تا 55 سال: 5 امتیاز

 سن همسر هیچ تاثیری در امتیاز پرونده ندارد.

 
 - مدرک آشنایی با زبان انگلیسی: (لازم ولی بدون امتیاز)
   یکی از موارد زیر:
     - آیلتس جنرال یا آکادمیک، با نمره کلی 6.5  (حداقلی برای هر مهارت در نظر گرفته نشده است)
     - سابقه دو سال تحصیل یا بیشتر به زبان انگلیسی در سطح 7 (لیسانس) در یکی از کشورهای نیوزیلند، استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس یا ایرلند
     - سابقه یک سال تحصیل یا بیشتر در سطح 8 یا بالاتر در یکی از کشورهای نیوزیلند، استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلیس یا ایرلند
     - شهروندی و 5 سال سابقه کار یا تحصیل در یکی از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلیس، استرالیا یا ایرلند


نکته: مدرک زبان برای مهاجرت لازم می باشد اما هیچ امتیازی ندارد.

 
 - مدرک تحصیلی دانشگاهی (از 50 تا 70 امتیاز):
     - لیسانس 50 امتیاز (سطح 7 یا 8)
     - فوق لیسانس 70 امتیاز (سطح 9)
     - دکترا 70 امتیاز (سطح 10)


  - امتیاز مضاعف برای تحصیل در نیوزیلند (از 10 تا 15 امتیاز):
     - تحصیل و اخذ مدرک در نیوزیلند در مقطع لیسانس به مدت 2 سال یا بیشتر: 10 امتیاز
     - تحصیل و اخذ مدرک در نیوزیلند در مقاطع بالاتر از لیسانس به مدت یک سال: 10 امتیاز
     - تحصیل و اخذ مدرک در نیوزیلند در مقاطع بالاتر از لیسانس به مدت دو سال: 15 امتیاز

 
 - سابقه کاری (از 20 تا 50 امتیاز):
  - سابقه کار هم راستا در زمینه مدرک تحصیلی:
     - 2 سال: 10 امتیاز
     - 4 سال: 20 امتیاز
     - 6 سال: 30 امتیاز
     - 8 سال: 40 امتیاز
     - 10 سال: 50 امتیاز


 - امتیاز اضافی برای سابقه کار در یکی از زمینه های مورد نیاز لانگ ترم (LTSSL):
     - از دو سال تا 5 سال: 10 امتیاز
     -  6 سال یا بیشتر: 15 امتیاز


 - امتیاز مضاعف برای سابقه کار در نیوزیلند (10 امتیاز):

     -  حداقل یک سال: 10 امتیاز

 
 - استفاده از امتیاز مدرک تحصیلی همسر (از 10 تا 20 امتیاز):
 برای کسب امتیاز از مدرک تحصیلی همسر، همسر شما باید مدرک آشنایی با زبان انگلیسی (ذکر شده در بالا) و یکی از مدارک زیر را داشته باشد:
    - مدرک تحصیلی همسر، لیسانس: 10 امتیاز
    - مدرک تحصیلی همسر، کارشناسی ارشد یا دکترا: 20 امتیاز


 - گرفتن پیشنهاد کاری از شرکتهای نیوزیلندی (از 50 تا 110 امتیاز):
    - پیشنهاد کار در رشته های غیر از LTSSL:ا 50 امتیاز

    - پیشنهاد کار در یکی از رشته های LTSSL:ا 10 امتیاز اضافه
    - پیشنهاد کار خارج از آکلند: 30 امتیاز اضافه
    - پیشنهاد کار با حقوق 50 دلار در ساعت یا بیشتر: 20 امتیاز اضافه

 

با توجه به قوانین جدید نیوزیلند و ارسال دعوتنامه به متقاضیان با حداقل 180 امتیاز ، به طور خلاصه متقاضیانی (بدون داشتن جاب آفر) موفق به اخذ امتیاز 180 خواهند بود که متقاضی و همسر دارای مدرک فوق لیسانس ، هر دو دارای مدرک زبان معادل آیلتس  6.5، سن متقاضی اصلی زیر 40 سال و متقاضی اصلی دارای 10 سال سابقه کار مرتبط باشند

 

 

 

نظرات
  1. نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
$comment-submit$