اقامت نیوزلند از طریق تخصص


(SMC) مراحل مهاجرت به نیوزلند با ویزای نیروی متخصص داشتن حداقلهای مورد نیاز از لحاظ سطح زبان انگلیسی و ... می باشد .

اقامت نیوزلند از طریق تخصص

(SMC) مراحل مهاجرت به نیوزلند با ویزای نیروی متخصص

  • داشتن حداقلهای مورد نیاز از لحاظ سطح زبان انگلیسی ، سلامتی  ، عدم سو پیشینه و سابقه کار
  • متقاضی باید دارای مدرک آیلتس با نمره کلی 6.5 و یا بالاترباشید
  • متقاضی باید دارای  سابقه کار مرتبط با مشاغل مورد نیاز در نیوزلند یا پیشنهاد کار از نیوزلند باشید
  • جهت دریافت ویزای نیوزلند از طریق تخصص نیاز دارید که حداقل 100 امتیاز از جدول امتیازات مهاجرت به نیوزلند دریافت نمائید . کسانی که 
  •   زیر 100 امتیاز داشته باشند در خواست آنها رد شده و افراد بالای 100 امتیاز تا زیر 160 امتیاز که دارای آفر کار نیستند درپول باقی می مانند 
  • .و هر 2 هفته یک بار بر اساس یک سیستم ردیف بندی درخواست کنندگان ، امکان دارد از پول انتخاب بشوند
  • پس از انتخاب از پول باید بقیه مراحل را برای اخذ ویزای نیوزلند را از طریق مهارت ادامه دهند تا بتوانند ویزای نیوزلند را دریافت نمایند 
 

جدول امتیازات ویزای نیوزلند از طریق مهارت :


  New Zealand visa points table2  New Zealand visa points table2


 
نظرات
  1. نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
$comment-submit$