اقامت استرالیا از طریق ویزای ازدواج


این نوع ویزا برای متقاضیانی است که از طریق ازدواج با شهروند یا فرد دارای اقامت دائم استرالیا قصد زندگی و اقامت در استرالیا را دارند .

اقامت استرالیا از طریق ویزای ازدواج

ویزای ازدواج استرالیا ویزاهای هستند که شخص مقیم استرالیا میتواند همسر خود را جهت ادامه زندگی با خود به استرالیا بیاورد ویزای ازدواج استرالیا ‬برای‭ ‬متقاضیانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬ .شهروند‭ ‬یا‭ ‬فرد‭ ‬دارای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا قصد زندگی را داشته باشند و شرایط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬کلی‭ ‬مهاجرت‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی با همسر خود ازدواج قانونی کرده باشد . مسأله حائز اهمیت این است که دو طرف باید اثبات کنند که رابطه آنها واقعی بوده و هدف از ازدواج کسب اقامت نیست. معمولا در این زمینه باید مدارک متعددی مبنی بر اثبات روابط دو طرف قبل و بعد از ازدواج ارائه شود .


شرایط اخذ ویزا

افرادی که با این نوع ویزا وارد استرالیا می شوند می توانند از تمامی مزایای رایگان شهروندان این کشور به آسانی استفاده کنند و همچنین اجازه کار تمام وقت بدون هیچ گونه شرایطی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد و این نوع ویزا قابل تبدیل به ویزای اقامت است .

تمدید ویزا

این ویزا بعد از دو سال قابل تبدیل به ویزای اقامت خواهد بود، اگر زوج متقاضی تمام مدت حضورشان به صورت مشترک و با هم زندگی کرده باشند و مدارکی دال بر اثبات این موضوع به  آفیسر ارائه دهند
 در نهایت اینکه متقاضی این نوع ویزا اجازه کار و تحصیل در این کشور را دارد. متقاضیانی که با ویزاهای دانشجویی و کاری در استرالیا هستند میتوانند ویزای خود را در داخل استرالیا به این ویزا تبدیل کنند
 با داشتن ویزای ویزیتور نمیتوان از داخل استرالیا برای این ویزا اقدام نمود .
 

ویزای نامزدی

این ویزا به افراد اجازه میدهد به استرالیا آمده و با نامزد خود ازدواج کنند
شرایط مورد نیاز شما در صورتی موفق به اخذ این ویزا می شوید که قصد ازدواج با یکی از افراد زیر را داشته باشید :
  • شهروند استرالیا
  • مقیم دائم استرالیا
  • شهروند نیوزلند واجد شرایط
این ویزا به صورت موقت و نه ماهه است. زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی خارج از استرالیا باشید. جشن عروسی شما لازم نیست دراسترالیا باشد و در هر کشوری می تواند انجام شود
در صورت اخذ این ویزای شما خواهید توانست :
  •  قبل از ازدواج با نامزد خود به استرالیا وارد شوید
  • در استرالیا مشغول کار شوید
  • در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید
  • جهت اخذ ویزای همسر در استرالیا بعد از ازدواج اقدام کنید

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
  • فرزندان وابسته به شما
  • دیگر خویشاوندان وابسته
 
 
نظرات
  1. نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
$comment-submit$