476 ویزای موقت کاری برای مهندسان


ویزای موقت کاری برای مهندسان فارغ التحصیل دانشگاه تهران و امیرکبیر

476 ویزای موقت کاری برای مهندسان

این ویزا خاص چه کسانی است؟

این ویزا خاص افرادی است که در 2 سال گذشته مدرک مهندسی خود را کسب کرده اند
 

با دردست داشتن ویزا چه اختیاراتی خواهم داشت؟

با در دست داشتن ویزا شما و یا هر شخص وابسته به شما می تواند به مدت 18 ماه بدون اینکه کار و یا تحصیل کند در استرالیا بماند. در طول این مدت شما می توانید مسافرت کنید کار کنید تحصیل کنید به تقویت زبان انگلیسی خود بپردازید در واقع این یک ویزای موقت است که به شما اجازه می دهد تا 18 ماه در استرالیا بمانید، کار و یا تحصیل کنید
 

برای اقدام چه مدارکی نیاز دارید؟

هرزمانی که برای این ویزا اقدام می کنید، باید همه شرایط زیر را داشته باشید
زیر 31 سال سن
(IELTSیا OET) شرایط لازم برای زبان انگلیسی
اخذ مدرک مهندسی در 2 سال گذشته از یک موسسه معتبر
پرداخت کلیه هزینه های تشکیل پرونده و اخذ ویزا
 

چه افرادی را می توان با خود همراه کنم؟

همسر و فرزندان زیر 18 سال
 

شرایط لازم برای شخص اول و همراهان چیست؟

شرایط لازم برای شخص اول سن زیر 31 سال
 

مدرک آیلتس یا او.ای.تی مدرک مهندسی از دانشگاه های فهرست شده در اینجا
 

Argentina

 • Catholic University of Argentina
 • Federal University of Minas Gerais
 • Universidad Catolica del Norte Catholic University of Chile—Antofagasta
 • University of Chile
 • University of Concepcion
 • HUT, Helsinki
 • RWTH, Aachen
 • Technical University of Berlin
 • Technical University of Clausthal
 • TU Bergakademie Freiberg
 • University of Hannover
 • University of Miskolc
 • Anna University—Chennai
 • Baranas Hindu University—Varanasi
 • Indian Institute of Science—Bangalore
 • Indian Institute of Technology, Kharagpur
 • Indian School of Mines—Dhanbad
 • Amir Kabir University of Technology
 • University of Tehran
 • Beijing Normal University
 • Beijing Petroleum University
 • Beijing University of Chemical Technology
 • Beijing University of Technology (formerly Beijing Polytechnic University)
 • China University of Mining andTechnology—Beijing
 • Guangzhou University
 • Shanghai University of Engineering Science
 • Shanghai Jiaotong University
 • Tongji University
 • Tsinghua University
 • University of Science and Technology—Beijing
 • University of the Philippines
 • Wroclaw University of Technology
 • TU Kosice
 • Lulea University of Technology
 • University of Dar es Salaam
نظرات
 1. نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
$comment-submit$