هفتمین همایش ویزاهای کارآفرینی و بیزینس استرالیا و نیوزیلند


هفتمین همایش ویزاهای کارآفرینی و بیزینس استرالیا و نیوزیلند

هفتمین همایش ویزاهای کارآفرینی و بیزینس استرالیا و نیوزیلند با سخنرانی جناب آقای علی شهامی و با حضور دکتر سوکارنو مدیریت هلدینگ وتیا و آز کر در تهران هتل میامی تیرماه سال 1398