سمینار موفق تخصصی ویزاهای کار و کارآفرینی استرالیا ، نیوزیلند و کانادا


سمینار موفق تخصصی ویزاهای کار و کارآفرینی استرالیا ، نیوزیلند و کانادا

سمینار موفق تخصصی ویزاهای کار و کارآفرینی استرالیا ، نیوزیلند و کانادا هتل بین المللی سیمرغ تهران با حضور بیش از 260 نفر اردیبهشت ماه سال 1397