اقامت کشور مالتا


مالتا برنامه دیگری تحت عنوان برنامه سرمایه گذاری فرد دارد که منجر به اخذ پاسپورت این کشور می شود که در حال حاضر متاسفانه برای ایرانیان امکان اقدام برای این نوع برنامه وجود ندارد

اقامت کشور مالتا

در حال حاضر این برنامه مهاجرتی برای ایرانیان متوقف می باشد و قابل اقدام نیست. 

مزایا دریافت اقامت مالتا

 • تنها اقامت دائم اروپا که محدودیت سنی برای کودکان قائل نمیشود
 • اجازه اقامت از فرزندان گرفته نمیشود
 • کارت اقامت شنگن بدون درخواست ویزا اجازه ورود در منطقه شنگن را میدهد
 • پس از دریافت اقامت شنگن مالت،امکان سفر به ۲۶ کشور شنگن
 • حق اقامت دائم در مالت
 • اقامت دائم پنج ساله، به طور نامحدود قابل تجدید است
 • سرمایه گذاری فقط برای پنج سال اول مورد نیاز است
 • اقامت فیزیکی لزومی ندارد
 • اعضای خانواده می توانند گنجانده شوند
 • عدم پرداخت مالیات جهانی
 • %۰ سود سرمایه خارجی
 • درآمد خارجی که به مالت انتقال داده نشده، در مالت مالیاتی نیست

 شرایط مهاجرت ودریافت اقامت مالتا:

به دو طریق می شود که اقامت مالتا را اخذ کرد

(GRP)   برنامۀ اقامت جهانی 

در این حالت متقاضی موفق به دریافت اقامت موقت یک ساله مالتا می شود که هر ساله نیاز به تمدید این نوع اقامت دارد.پروسه دریافت این نوع اقامت 3 ماه زمان میبرد و جزو کم هزینه ترین روش های دریافت اقامت یک کشوراروپایی میان سایر روش های اقامتی موجود می باشد

شرایط اخذ و تمدید سالیانه این ویزا :

 • پرداخت فی دولتی 6000 یورو به دولت مالتا  فقط سال اول- 
 • اجاره سالیانه ملکی در مالتا به مبلغ 9600 یورو یا خرید ملکی به مبلغ 275000 یورو-
 • پرداخت مالیات سالیانه 15000 یورو به دولت مالتا-
 • فرزندان کمتر از 25 سال در این پروسه می توانند همراه خانواده اقامت دریافت کنند.
از طرفی این برنامه اجازۀ سکونت در مالتا را به شما می دهد (به این معنی که شما اجازه خواهید تا زمانی که می خواهید در مالتا زندگی کنید)، آزادانه به تمام کشورهای اروپایی در ناحیۀ شینگن سفر کند، و همچنین این گزینه را نیز خواهید داشت که تقاضای اجازه کار کنید.

(MRVP)  برنامۀ تابعیت و ویزای مالتا 

این برنامه  که به ویزای طلایی مالتا نیز معروف است، به تابعیت و اقامت (به معنی اجازۀ زندگی در مالتا تا زمانی که بخواهید) و آزادانه به تمام کشورهای اروپایی در ناحیۀ شینگن سفر کند، و این گزینه که درخواست اجازۀ کار کنید می انجامد اما برخلاف برنامۀ اقامت جهانی احتیاج به پرداخت حداقل مالیات در زمانی معین ندارد. به این معنی که در این برنامه احتیاج به تجدید سالیانه ندارد، و به همین دلیل برای کسانی که می خواهند مدت طولانی ساکن مالتا بمانند و  یا بازنشسته شوند، مناسب تر است

شرایط اخذ این ویزا :

 • خرید یا اجاره ملک
 • متقاضیان ملزم هستند حداقل مبلغ 320,000 یورو در مالت  یا 270,000 یورو در گزو جنوب مالت را روی ملک سرمایه گذاری کنند یا یک قرارداد پنج ساله اجاره ملک با مبلغ سالانه حداقل 12,000 یورو در مالت( یا 10,000 یورو گزو / جنوب مالتا منعقد نمایند
 • کمک به دولت مالت از طریق پرداخت مبلغ 30,000 یورو
 • سرمایه گذاری روی اوراق قرضه / سهام:متقاضیان مکلف به سرمایه گذاری روی اوراق قرضه / سهام مورد تأیید دولت به مبلغ حداقل  250,000 یورو هستند که باید به مدت 5 سال نگهداری شود. این شرط فقط در مرحله تأیید درخواست لازم الاجرا می باشد 
نظرات
 1. نظرات پس از ویرایش ارسال می‌شود.
$comment-submit$